Sản phẩm nổi bật

150,000VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hỗ trợ tất cả dòng sử dụng kết nối ATA

Bảo Hành: 1 Tháng
Chi tiết

250,000VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hỗ trợ tất cả dòng máy sử dụng kết nối SATA

Bảo Hành: 1 Tháng
Chi tiết