• 0935 823 125
  • lenguyennnc@gmail.com

Liên Hệ Với Chúng Tôi

LÊ NGUYỄN COMPUTER - MUA BÁN SỮA CHỮA - VI TÍNH

[A]: Lô D36 Hoàng Công Chất, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

[E]: Lenguyennnc@gmail.com

[T]: 0935 823 125


Liên Hệ Báo giá máy tính

Hỗ trợ trực tuyến